El darrer ple municipal va aprovar el model de gestió col·laborativa, una proposta pionera per a la implicació de les entitats en la gestió d’espais i serveis públics.

El treball compartit entre l’Ajuntament i el teixit social és marca de Sant Feliu i s’ha anat desenvolupant històricament amb èxit, per exemple en tot allò relacionat amb la identitat cultural i l’imaginari festiu o en la programació cultural. Aquesta manera de treballar permet que l’activitat respongui als interessos reals de la ciutat i optimitza els recursos.

Des de fa uns anys, la gestió d’espais i serveis ja s’ha anat desenvolupant a diferents equipaments públics, com Cinebaix o els centres cívics Les Tovalloles i Mas Lluí, i a equipaments de titularitat privada amb serveis d’interès públic, com a l’Ateneu Santfeliuenc, amb l’Ateneu Espai de Cultura i Participació.

Una doble motivació ha portat a la concreció d’aquest projecte:

  • L’aposta que des de l’Ajuntament es fa per implicar al teixit social de la ciutat en la gestió d’equipaments i serveis públics.
  • La voluntat i la capacitat que, cada cop més, demostra el teixit associatiu de la ciutat per poder assumir el repte.

Aquest model no compta amb un marc legal normatiu específic a Catalunya. Per això, el que s’ha fet és desenvolupar un marc normatiu propi, en el que es concreten els procediments per dur-la a terme, els requisits i els criteris de valoració, i es creen els àmbits de participació, transparència i seguiment necessaris, com la Taula de la Gestió Col·laborativa, amb participació tècnica i amb representació del govern i de l’oposició, i la Comissió Ciutadana de Seguiment.

En la seva elaboració hi ha participat personal tècnic municipal, la representació política plural de l’Ajuntament i representants d’entitats, en un treball llarg que ha contribuït a concretar una proposta molt sòlida. La realitat és que, actualment, són molts els ajuntaments que estan treballant en la concreció de projectes similars al nostre, i pels que el treball pioner fet a Sant Feliu els està servint d’exemple per a poder traslladar als seus municipis.

Per tot això, cal agrair a totes les persones que hi han intervingut, tant des del vessant tècnic, com social o política, per poder fer realitat l’impuls d’un instrument que serà determinant en la dinamització de l’activitat ciutadana, tal com es recull al Reglament de Participació Ciutadana i Col·laboració.


Manel Martínez

Regidor de l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat

Pin It on Pinterest

Share This