Soterrament i habitatge social seran els principals accents del nostre programa. Però tot ell està marcat per una voluntat molt clara, que les nostres companyes i companys representen molt bé, i la Lídia Muñoz com a candidata, pot liderar com ningú: un sol poble de 45.000 persones amb els mateixos drets, deures i oportunitats, en una sola ciutat amb un espai públic d’alta vida i qualitat a tots els seus parcs, tots els seus carrers i totes les seves places.

El programa de Sant Feliu en Comú Podem posa l’accent en els drets socials, l’ecologisme i el feminisme, i es basa de manera molt clara en l’ interès general i el bé comúHem governat i governarem per a tothom. Al mateix temps, Sant Feliu no és aliena a la situació que viu la societat catalana, que pateix les ferides que han provocat el procés independentista i la repressió de l’Estat. Nosaltres continuarem treballant  per mantenir la unitat de la societat santfeliuencaes pensi el que es pensi, es voti el que es voti.

La nostra ciutat és equilibrada en espai públic i equipaments en tots els barris. I volem que continuï sent així. I més en el nou Sant Feliu que sorgirà després del soterrament, del que hem aconseguit que es faci càrrec 100% ADIF, i no com anteriors governs, que havien assumit pagar de manera temerària una part substancial de la obra. Un futur del que s’ha fet partícip a la ciutadania mitjançant un Procés Participatiu que encara està en marxa i que finalitzarà amb una votació ciutadana per determinar el futur de l’espai alliberat per la desaparició de les vies.

Finalment, en tant que simples representants de la ciutadania, les nostres candidates i candidats gestionaran, com han fet sempre, des de la integritat personal i institucional, amb eficàcia i la transparència en la gestió econòmica i amb respecte en l’atenció de les persones.

Can Calders:

– Nou Centre Cívic Les Tovalloles.

Millora del polígon industrial Massot (enllumenat, via pública, infraestructures tecnològiques, senyalització…).

– Nou passeig de la Riera de la Salut, a la zona de Can Calders/Salut.

Pin It on Pinterest

Share This