Al ple ordinari de juliol es va aprovar una moció per a l’estudi d’alternatives per portar la gestió pública de determinats serveis municipals, una de les prioritats del mandat.

Tant per a Sant Feliu en Comú Podem com per a Esquerra Republicana, és fonamental cercar i trobar les fórmules de prestació de serveis que reverteixin en el màxim benefici social per a la comunitat

Aquesta necessitat, es constata en diferents informes, com l’informe de fiscalització del sector públic que va realitzar el Tribunal de Cuentas l’any 2011,que ja esmentava els possibles sobrecostos de la gestió privada dels serveis públics, en especial els que representen l’IVA i el benefici industrial, i que aquest mateix informe detallava que com més gran fos la població, més sentit podia tenir que la gestió fos pública, directa o indirecta, ja que el cost resultava menor.

A més, aquest Govern té la voluntat de protegir els drets socials i laborals de les persones que treballen en tots els serveis públics que ofereix l’Ajuntament, sigui quina sigui la seva fórmula de gestió.

En coherència amb tot això, es va acordar iniciar un pla per analitzar i avaluar les actuals concessions, atenent als calendaris dels contractes actualment vigents, per tal de valorar les vies de municipalització, mitjançant gestió directa o indirecta, i també les de gestió per part de l’economia social i cooperativa.

Una proposta que es portar al Ple per debatre-la i donar-li impuls polític i que es va aprovar malgrat no va rebre el suport unànime del Consistori, doncs va rebre el vot contrari del PSC, que va al·legar “coincidir amb el fons però no amb la forma de la moció”. Una explicació que des de Sant Feliu en Comú Podem es considera insuficient, doncs la possible municipalització de serveis va ser un dels majors punts de fricció, en les negociacions per formar govern.

 

Pin It on Pinterest

Share This