El pressupost, aprovat ahir, recull les principals prioritats del programa electoral de Sant Feliu en Comú, com son preparar la ciutat per a les obres del soterrament; garantir el dret a l’habitatge, donant continuïtat a les polítiques socials del Pla Local d’Habitatge, incrementant les ajudes per a les emergències i apostant per parc públic d’habitatge; i fer front a l’emergència climàtica, amb la millora de la recollida i gestió dels residus, la millora de la mobilitat i el desplegament de mesures d’eficiència energètica.

El pressupost 2020 també reforça l’aposta decidida de Sant Feliu en Comú per tenir cura de les persones, amb la ferma voluntat de continuar el desenvolupament del Pla de Rescat Social, incrementant els serveis a les persones majors de 65 anys i a la gent jove, i les dotacions en els àmbits de Drets de ciutadania i polítiques socials, especialment amb una aposta decidida per la igualtat i el feminisme.

Pel que fa al manteniment de la nostra ciutat, el pressupost aprovat aposta per la inversió en la remodelació d’equipaments i en la millora de l’estat dels parcs, carrers i places de la ciutat.

Finalment, el pressupost consolida les subvencions per al foment de l’ocupació i l’aposta per l’estudi de la possible municipalització de serveis municipals.

Pin It on Pinterest

Share This