Dijous 27 de febrer va tenir lloc el segon Ple municipal ordinari de l’any. La necessitat de fomentar les polítiques d’habitatge i els mecanismes per impulsar-les van ocupar un lloc preeminent en l’ordre de temes que es van tractar a la sessió plenària, en la que es van discutir 5 mocions, dues presentades per Sant Feliu en Comú Podem (SFECP)

Mocions polítiques

En la part de mocions polítiques, Sant Feliu en Comú Podem (SFECP) va presentar junt amb ERC i PSC, l’extensió del tramvia des de Sant Feliu al Polígon El Pla fins a Molins de Rei i l’intercanviador dels ferrocarrils FGC a Sant Vicenç dels Horts. Aquesta reivindicació que “l’Ajuntament fa seva” en paraules de l’alcaldessa Lídia Muñoz, es planteja en dues fases: una primera de tres quilòmetres aproximadament amb quatre noves parades, i una segona tot superant el riu Llobregat des de Molins de Rei fins a l’estació d’FGC a Quatre Camins. La moció es va aprovar amb els vots a favor de tots els grups del Ple.

SFECP malgrat presentar un text propi per a poder explicar el seu posicionament, finalment va presentar i va permetre sumar-se a la moció en suport a la vaga feminista del 8 de març, amb un text de consens acordat en el marc de la Diputació de Barcelona; a tots els partits del Ple municipal. El text, defensat per la regidora de feminismes i LGTBI Loren Rider, afirmava que “volem construir una societat on tothom pugui gaudir dels mateixos drets i oportunitats”. Finalment punt es va aprovar per unanimitat com a moció de la Junta de Portaveus.

SFEC també va donar suport a la moció presentada per ERC per declarar Sant Feliu antiracista i a la moció presentada pel PSC relacionada amb la mobilitat, en aquest cas centrada en determinades casuístiques localitzades en el barri de Mas Lluí.

Acció de govern

La necessitat de fomentar les polítiques d’habitatge i els mecanismes per impulsar-les van ocupar un lloc preeminent en l’ordre de temes que es van tractar a la sessió plenària de febrer, celebrada dijous 27.

Es van presentar al Ple dues addendes de pròrrogues de convenis amb l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. Un d’aquests acords feia referència al conveni que regula la borsa de mediació per al lloguer social d’habitatges per 2020, i que contempla diferents aportacions econòmiques. L’altre punt contemplava la regulació de la borsa de mediació, que facilita a la ciutadania la proximitat de les gestions i serveis relatius a l’habitatge.

El següent punt relacionat amb l’habitatge contemplava l’aprovació d’una addenda a un conveni amb l’IMPSOL, en aquest cas relacionat amb la cessió d’immobles per al programa d’habitatge assequible. L’alcaldessa Lídia Muñoz va prendre la paraula per puntualitzar que els casos de morositat representen un 5% del total, i no representen cap risc. El punt es va aprovar amb la unanimitat de tots els grups del consistori.

L’habitatge va ser el tema principal d’un darrer punt del Ple, que preveia un acord entre l’Ajuntament i la Cooperativa Sostre Cívic. En el document s’acordava l’elaboració d’un estudi de 10 mesos de durada sobre la viabilitat econòmica i jurídica per la promoció d’habitatge cooperatiu de protecció oficial. El punt es va aprovar amb els vots a favor de l’equip de govern, els vots en contra de PSC i Cs, i les abstencions de TSSF i VSF.

En l’àmbit de la mobilitat, es va proposar al plenari l’aprovació definitiva d’un estudi al camí de Can Miano, que inclou mesures com l’obligació de retirar una tanca i una porta col·locada en el seu recorregut. El punt es va aprovar amb els vots a favor de tots els grups del Ple, a excepció de l’abstenció de TSSF.

El plenari va aprovar per unanimitat un punt d’especial rellevància en matèria de justícia social com és la signatura d’un conveni amb l’entitat Càritas Diocesana per establir ajuts destinats a producte fresc i d’higiene personal.

Aquesta iniciativa es vehicularà a través de la “targeta moneder”, una tarja amb un valor monetari definit per Serveis socials, i que s’atorgarà a les famílies amb menors al seu càrrec i que són usuàries, al mateix temps, del Banc d’Aliments.

Un altre dels punts del Ple de febrer contemplava l’aprovació inicial de la desafectació de diversos immobles en zones afectades per les obres del soterrament. L’alcaldessa va explicar alguns dels detalls més rellevants d’aquest expedient, exposant entre altres coses que “l’aparcament de la Rambla finalment no es farà servir per part d’ADIF com a zona d’abastiment de materials a l’obra, i això reduirà l’impacte”. Aquesta aprovació inicial va comptar amb el vot favorable i unànim del consistori.

Quant a les subvencions tractades al Ple, el CNSF rebrà una de les dues aprovades amb els vots a favor de tots els grups a excepció del vot en contra de Cs. El Santfeliuenc FC va ser l’entitat beneficiària de l’altra subvenció, que es va aprovar per unanimitat a excepció de l’abstenció de Cs.

Finalment, en aquesta sessió plenària del mes de febrer també es va tractar el Pla de viabilitat 2019-2022 de la Concessió del Complex de Piscines, que entre d’altres mesures contempla una demora en el Pla de pagament dels deutes de l’entitat amb l’Ajuntament. El punt es va aprovar amb els vots a favor d’SFECP, ERC, PSC i Cs, el vot en contra de VSF, i l’abstenció de VSF.

Pin It on Pinterest

Share This