Programa electoral

En Comú Podem… millorar la vida de les persones i millorar Sant Feliu, amb un govern eficaç i transparent.

Coincidint amb els 40 anys de la recuperació de la democràcia local, ens considerem hereus dels companys i les companyes del PSUC primer, i d’Iniciativa i Esquerra Unida després, que han permès que Sant Feliu sigui un referent en polítiques socials, ambientals, culturals i de gestió pública.  Però, en ple segle XXI i des de Sant Feliu en Comú i Podem, creiem que cal fer noves passes, en nous temps i amb un nou projecte polític, per avançar més decididament en aquesta mateixa direcció.

Drets socials, ecologisme i feminisme!

El nostre programa posa l’accent en els drets socials, l’ecologisme i el feminisme, i es basa de manera molt clara en l’interès general i el bé comú. Hem governat i governarem per a tothom, però amb una sensibilitat especial i prioritària als sectors de la classe treballadora que menys recursos i possibilitats té en aquest moment de la història. Per això el nostre programa electoral comença parlant de les persones i, en concret, de la lluita contra la desigualtat, de l’habitatge social, d’ocupació, de drets de ciutadania i de feminisme. Polítiques de cohesió social, i al temps que promoguin un canvi cultural imprescindible per avançar en la direcció d’un canvi social, econòmic i polític. Volem un Sant Feliu on cada persona, sigui quina sigui la seva circumstància, pugui tirar endavant de manera autònoma el seu projecte de vida.

Diàleg, som un sol poble!

Al mateix temps, Sant Feliu no és aliena a la situació que viu la societat catalana, que pateix les ferides que han provocat el procés independentista i la repressió de l’Estat. Nosaltres continuarem treballant  per mantenir la unitat de la societat santfeliuenca es pensi el que es pensi, es voti el que es voti.

Som la força política millor situada per evitar cap fractura social i per treballar per tothom, pensi com pensi, parli la llengua que parli, visqui al barri que visqui. Serem garants d’una actitud oberta i equilibrada que eviti la confrontació a la societat, i sempre defensarem una solució política i dialogada, que compti amb la decisió democràtica de la ciutadania, amb un referèndum pactat.

Una ciutat millor i amb futur!

La nostra ciutat és equilibrada en espai públic i equipaments en tots els barris. I volem que continuï sent així. I més en el nou Sant Feliu que sorgirà damunt les vies, un cop estiguin soterrades. Hem liderat la reivindicació d’un finançament just i la planificació de la ciutat que volem, i ara hem de liderar l’impuls i el seguiment de les obres i el disseny de la ciutat de 2030. I tot, sense deixar d’atendre els carrers, les places, els parcs i els equipaments que tenim: ben mantinguts, ben nets, ben vius, per a tothom. La perspectiva verda i ambiental serà clau en la gestió municipals dels propers anys: reptes claus en energia, en residus, en aigua, per als quals ningú millor que els Comuns i Podem està millor preparat, tot garantint la decisió democràtica sobre els afers comuns.

Som persones compromeses amb les persones!

Finalment, en tant que simples representants de la ciutadania, les nostres candidates i candidats gestionaran, com han fet sempre, des de la integritat personal i institucional, amb eficàcia i la transparència en la gestió econòmica i amb respecte en l’atenció de les persones. Governarem amb les persones al centre de la política, però també al centre de la gestió quotidiana: participació, col·laboració, govern obert.

Soterrament i habitatge social seran els principals accents del nostre programa. Però tot ell està marcat per una voluntat molt clara, que les nostres companyes i companys representen molt bé, i la Lídia Muñoz com a candidata, pot liderar com ningú: un sol poble de 45.000 persones amb els mateixos drets, deures i oportunitats, en una sola ciutat amb un espai públic d’alta vida i qualitat a tots els seus parcs, tots els seus carrers i totes les seves places.

1. El bé comú comença per la justícia social i la igualtat de drets i oportunitats

Per poder ser una ciutat de tothom, equilibrada i cohesionada, s’han de garantir els drets bàsics de la gent.

• Continuar desplegant el pla de rescat social, com a eina de prevenció i de combat de la cronificació de la pobresa i com a eina de garantia d’oportunitats. 

• Ampliar la tarifació social en l’accés als serveis municipals, per a que la situació econòmica de les persones i les famílies no sigui una barrera en l’accés a aquests.

• Continuar desenvolupant les mesures de lluita contra les desigualtats, amb especial atenció amb els sectors més vulnerables de la societat, infància i gent gran.

• Garantir els drets i les necessitats de les persones amb discapacitats, per a que puguin gaudir d’una vida plena. 

2. Habitatge, un dret; viure no és ni luxe ni negoci

L’habitatge és un dret bàsic que s’ha de protegir, i que no pot quedar subjecte exclusivament a les lògiques del mercat i la especulació. 

• Continuar desplegant el Pla d’habitatge, amb especial en la generació d’un parc públic de lloguer i d’habitatge dotacional.

• Continuar desplegant mesures contra la pobresa i la precarietat energètica i de subministraments.

• Ampliació dels serveis i els suports, per a l’assessorament i l’impuls de nous projectes en cooperació amb la ciutadania.

3. Educació, cultura i drets de ciutadania, per a l’empoderament i la cohesió de la ciutadania

Educació i cultura, juntament amb la resta de drets de ciutadania, esdevenen fonamentals per a empoderar i millorar la qualitat de vida de la gent. 

• Desenvolupar el projecte de ciutat educadora, garantint la igualtat i segregació zero, amb més i millor escola pública.

• Fer de l’acció cultural una estratègia de ciutat, garantir l’accés a totes les persones i promovent les capacitats creatives de la ciutat.

• Garantir la pràctica esportiva i protegir la salut pública, per a la millora directa de la qualitat de vida de les persones.

• Promoure una ciutadania activa, atenent les necessitats i inquietuds de tothom,  des de les persones més joves a les més grans.

• Promoure una ciutadania plena i solidària, amb l’acolliment i atenció a les persones, sigui quin sigui la seva procedència, i fomentant la cooperació i la cultura de la pau. 

4. Treball i economia en interès de les persones

L’economia ha de servir per garantir treball i oportunitats a les persones i a la ciutat en el seu conjunt.

• Continuar treballant la concertació, amb agents econòmics i socials, per desenvolupar mesures a favor de l’ocupació, tot cercant noves oportunitats de dinamització econòmica de la ciutat.

• Promoure l’economia social com alternativa ocupacional i de prestació de serveis públics.

• Promoure la responsabilitat social i ambiental de l’activitat econòmica.

• Continuar desenvolupant mesures a favor d’accés a l’ocupació dels sectors més vulnerables de la societat.

• Continuar millorant l’atenció i els suports al teixit econòmic.

5. Sant Feliu, ciutat feminista

El feminisme és força determinant per a la millora de la societat. Una ciutat de persones iguals és una ciutat més justa i millor.

• Garantir que les polítiques d’igualtat siguin fil conductor de l’acció municipal, situant-les en el centre d’aquesta.

• Increment de recursos per a l’abordatge integral de la violència masclista.

• Garantir la protecció i la promoció dels drets de les persones LGTBI.

• Promoure la cultura de la igualtat entre la ciutadania, en especial en l’àmbit educatiu.

6. Ecologisme basat en el bé comú

La preservació del medi ambient i la lluita contra el canvi climàtic és prioritari per garantir la qualitat de vida de les persones i el futur de les noves generacions.

• Desenvolupar mesures d’estalvi i producció pública i comunitària d’energia, com a pilars contra el canvi climàtic.

• Promoure l’ús sostenible de l’aigua i la gestió pública d’aquest recurs.

• Reforçar la reducció i reciclatge massiu de residus.

• Impulsar polítiques de protecció del Parc Agrari i del Parc Natural de Collserola: promoure iniciatives per a promoure la producció agrícola i espais naturals de lleure.

• Promoure la mobilitat sostenible, tot cambatent la contaminació i l’escalfament climàtic, i prioritzant la pacificació del trànsit, el transport públic, la mobilitat a peu i l’ús de la bicicleta.

7. Espais públics de qualitat a tots els barris

Garantir espais públics de qualitat a tots els barris reforça la cohesió social i incideix de manera directa en el benestar de les persones.

• Prioritzar el manteniment preventiu i ordinari de l’espai públic, i la seva neteja, tot  garantint la resposta ràpida en la solució d’incidències.

• Donar continuïtat a els plans anuals de millora de l’espai públic (obres d’estiu), amb la participació ciutadana.

• Revisió de les zones de lleure infantil.

• Millores de placetes petites i espais d’estada, amb visió de gènere.

• Continuar la remodelació de carrers, parcs i places de la ciutat:

Segona fase del carrer del Pla.

Reforma del Parc Mercè Rododera, connectant-lo amb el Parc Europa.

Reforma de la plaça Alfons Comín.

• Resoldre i remodelar carrers amb trams de diferent qualitat:

Carrer Agustín Domingo (entre Francisco Sáez i Comte Vilardaga).

Carrer Jaume Ribas (voreres números senars)

Connexió de la Rambla Marquesa de Castellbell amb carrer Laureà Miró.

8. Equipaments de qualitat i al servei de la ciutadania

Per atendre les necessitats d’una ciutadania activa i del teixit social que aquesta impulsa cal garantir la dotació d’equipaments públics de qualitat.

• Millora d’equipaments existents, prioritzant les mesures d’estalvi energètic i l’accessibilitat:

Palau Falguera.

Cinebaix.

Casal de la Gent Gran.

Centre Cívic Roses.

Edifici de servei de l’estadi d’atletisme.

• Remodelació integral d’equipaments existents:

Ampliació del Complex de piscines

Edifici de l’Ajuntament

Palau d’Esports Joan Carles Navarro

Centre de Serveis del Pla

• Completar les obres començades en aquest mandat:

Mòdul de serveis a l’Estadi de les Grases

Nou edifici de serveis al Camp de futbol de Falguera

• Estudi dels nous espais i equipaments necessaris per a la ciutat,  tot fixant les prioritats en la programació dels projectes, i atenent les solucions urgents transitòries d’espais, per a aquestes activitats:

Centre integral de dones i polítiques d’igualtat

Cultura popular (amb espai específic per a l’activitat castellera)

Arts escèniques

Arts plàstiques

Centre d’interpretació del patrimoni

Nova comissaria de policia local

Proposta d’equipament esportiu a la parcel·la de Mas Lluí, amb la participació veïnal

Trasllat de l’escola d’adults

9. Soterrament. Sant Feliu una ciutat amb futur

El soterrament del tren és el repte de transformació urbana més important de la ciutat en els dos darrers segles, i una oportunitat de futur que hem d’aprofitar per acabar de construir la ciutat que la ciutadania vol.

• Garantir el funcionament de la ciutat durant la realització de les obres, amb informació i seguiment constant a la ciutadania.

• Elaborar el planejament un planejament urbanístic absolutament respectuós amb la ciutat existent, amb la participació de la ciutadania.

• Abordar nous plans integrals de ciutat, per desprès de la realització de les obres del soterrament:

Habitatge

Equipaments

Mobilitat

10. Bon govern i aprofundiment democràtic

El Bon Govern és el que gestiona amb eficiència els recursos de la comunitat en favor del bé comú, i el que ho ha de manera transparent i democràtica comptant amb la participació de la ciutadania.

• Aprofundir el funcionament democràtic de l’Ajuntament, desenvolupant el Reglament de Participació Ciutadana.

• Implicar al teixit social i a la ciutadania en la gestió dels serveis públics.

• Continuar desplegant la transformació organitzativa i tecnològica, per un Ajuntament del segle XXI.

• Optimitzar els recursos públics en la prestació de serveis, tot impulsant un pla de municipalització dels serveis públics.

• Continuar ampliant la transparència en la informació sobre la gestió dels bens comuns a la ciutadania.


Pots descarregar-te el nostre programa electoral complet per les eleccions municipals del 26 de maig AQUÍ en català i AQUÍ en castellà
Pin It on Pinterest

Share This